سوال 2 : جبر یا اختیار • @darya said:

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

    • updated - - -

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

  کلا فلاسفه بفهمن اینجوری شما برداشت کردی خند شون میگیره • شماها کتاب خدارو ول کردین چسبیدین به چارتا کتاب و عقل خودتون و بر اساس اون پاسخ میدین چیزیم عایدتون نمیشه • @lovesick;11072 said:

  کلا فلاسفه بفهمن اینجوری شما برداشت کردی خند شون میگیره

  من نمیدونم عالم زر بوده یا نه . کلا برام این چیزا مهمه اما نه اینقدر که اگه هفتاد سال دیگه م پشت کنکور بذارتم حالمو بگیره هنوز عاشقشم !!!اینطور نیست شما تو متون فلسفی همه فلاسفه بزرگ در سطح دنیا هم بگردی به فشار حکومت و سیاست روی تغییر زندگی و رویه اعتقادی مردم میرسی!

    • updated - - -

  @lovesick;11072 said:

  کلا فلاسفه بفهمن اینجوری شما برداشت کردی خند شون میگیره

  من نمیدونم عالم زر بوده یا نه . کلا برام این چیزا مهمه اما نه اینقدر که اگه هفتاد سال دیگه م پشت کنکور بذارتم حالمو بگیره هنوز عاشقشم !!!اینطور نیست شما تو متون فلسفی همه فلاسفه بزرگ در سطح دنیا هم بگردی به فشار حکومت و سیاست روی تغییر زندگی و رویه اعتقادی مردم میرسی! • @darya said:

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

    • updated - - -

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟

    • updated - - -

  @darya said:

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

    • updated - - -

  چهل سال طول کشیده حالیت کردن به هیچ دردی نمیخوری !اینجا به اراده خودت نیومدی حیف اون نونی که دولت میده میخوری!هفتاد جلسه دو ساعته برا برگردوندنش زیاده؟؟؟؟میفهمم حالتو !!! منم دو سه سال درگیر بودم شاید وضعیت الانمم یه حاله نه مقام یه حال که میاد و میره!!!!!!

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟ • @darya said:

  من نمیدونم عالم زر بوده یا نه . کلا برام این چیزا مهمه اما نه اینقدر که اگه هفتاد سال دیگه م پشت کنکور بذارتم حالمو بگیره هنوز عاشقشم !!!اینطور نیست شما تو متون فلسفی همه فلاسفه بزرگ در سطح دنیا هم بگردی به فشار حکومت و سیاست روی تغییر زندگی و رویه اعتقادی مردم میرسی!

    • updated - - -

  من نمیدونم عالم زر بوده یا نه . کلا برام این چیزا مهمه اما نه اینقدر که اگه هفتاد سال دیگه م پشت کنکور بذارتم حالمو بگیره هنوز عاشقشم !!!اینطور نیست شما تو متون فلسفی همه فلاسفه بزرگ در سطح دنیا هم بگردی به فشار حکومت و سیاست روی تغییر زندگی و رویه اعتقادی مردم میرسی!

  فشار حکومت چه ربطی به زندگی کردن من و شما داره؟
  عقل داری اختیار داری خودت تصمیم میگیری
  اینکه بقیه چی بگن و اینا ربطی به تصمیمای فرد تو زندگیش نداره • @lovesick;11069 said:

  کی گفته بدون انتخاب میای؟
  خودت انتخاب کردی از بین میلیون ها اسپرم تو بشی یه انسان
  توی عالم زر همه چیو خودت انتخاب کردی

  عزیز من...
  صفحه اول من گفتم میخوام جواب فلسفی باشه که کامل تر و دقیق تره
  در مورد چیزایی توهمی من نپرسیدم که شما میگی عالم زر
  با قطعیت هم میگی عالم زر همه چی اونجاست انگار که الان از اون جا اومدی و همه چیو دیدی و داری تعریف میکنی
  یه چیز تخیلی برای خودت درست میکنی بعد همه سوالاتتو میندازی داخلش یه مهر خدا هم میزنی روش....
  اگر جواب عقلایی ندارید لطفا به بحث ادامه ندهید • @siavash;11077 said:

  عزیز من...
  صفحه اول من گفتم میخوام جواب فلسفی باشه که کامل تر و دقیق تره
  در مورد چیزایی توهمی من نپرسیدم که شما میگی عالم زر
  با قطعیت هم میگی عالم زر همه چی اونجاست انگار که الان از اون جا اومدی و همه چیو دیدی و داری تعریف میکنی
  یه چیز تخیلی برای خودت درست میکنی بعد همه سوالاتتو میندازی داخلش یه مهر خدا هم میزنی روش....
  اگر جواب عقلایی ندارید لطفا به بحث ادامه ندهید

  اینی ک گفتم خوندم ک میگم شمام سوالات تخلیتو بگردی میفهمی • @siavash;11075 said:

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟

    • updated - - -

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟

  خودت بگو راه رسوخ تو مغزت چیه؟این سولا مغزتو درگیر کرده یعنی حواست تو تونستن پرت کنن. من سه سال خارج از ایران درس خوندم نمیگم اونا حوری بهشتی ان نه اما حد اقل وقتی تو چشماشون نگاه میکنی می تونی نور امیدو ببینی میتونی بوی بهارو حس کنی چشماشون از شور اینکه میخوان مملکتشونو خودشون بسازن برق میزنه اونوقت ما هیجده نوزده سالمون بیشتر نیست باید تا خرخره قرص بخوریم بلکه شب بتونیم یه خواب راحت داشته باشیم من نمیگم باید از اینجا رفت اونا مملکتشونو خودشون ساختن ما هم باید خودمون بسازیم این فکرا رو بزار برا وقتی حالت خوب بود وقتی کاراتو کردی وقتی نشونشون دادی تو دنیا مستاجر نیستی خودت صاحب خونه ای!بچسب به درس و مشقت نزار یه ماه موندی بکشنت تو باتلاقشون .یک عالمه آدم هستن نمیخوان تو بفهمی نمی خوان تو مملکتو بسازی نمی خوان بری دانشگاه خوشحالشون نکن!

    • updated - - -

  @siavash;11075 said:

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟

    • updated - - -

  ممنون از اینکه سوال رو درک میکنید
  خب حالا جواب چیه به نظر شما بعد این چهل سال؟؟
  چرا باید همچین وضع نا معلومی حاکم باشه؟

  خودت بگو راه رسوخ تو مغزت چیه؟این سولا مغزتو درگیر کرده یعنی حواست تو تونستن پرت کنن. من سه سال خارج از ایران درس خوندم نمیگم اونا حوری بهشتی ان نه اما حد اقل وقتی تو چشماشون نگاه میکنی می تونی نور امیدو ببینی میتونی بوی بهارو حس کنی چشماشون از شور اینکه میخوان مملکتشونو خودشون بسازن برق میزنه اونوقت ما هیجده نوزده سالمون بیشتر نیست باید تا خرخره قرص بخوریم بلکه شب بتونیم یه خواب راحت داشته باشیم من نمیگم باید از اینجا رفت اونا مملکتشونو خودشون ساختن ما هم باید خودمون بسازیم این فکرا رو بزار برا وقتی حالت خوب بود وقتی کاراتو کردی وقتی نشونشون دادی تو دنیا مستاجر نیستی خودت صاحب خونه ای!بچسب به درس و مشقت نزار یه ماه موندی بکشنت تو باتلاقشون .یک عالمه آدم هستن نمیخوان تو بفهمی نمی خوان تو مملکتو بسازی نمی خوان بری دانشگاه خوشحالشون نکن! • @lovesick;11079 said:

  اینی ک گفتم خوندم ک میگم شمام سوالات تخلیتو بگردی میفهمی

  اینکه از یه جا خوندی دلیل میشه که حرفت درست باشه؟؟

    • updated - - -

  @lovesick;11079 said:

  اینی ک گفتم خوندم ک میگم شمام سوالات تخلیتو بگردی میفهمی

  اینکه از یه جا خوندی دلیل میشه که حرفت درست باشه؟؟ • @siavash;11081 said:

  اینکه از یه جا خوندی دلیل میشه که حرفت درست باشه؟؟

    • updated - - -

  اینکه از یه جا خوندی دلیل میشه که حرفت درست باشه؟؟

  تحقیق کردم و درست بود
  اگه اهل مطالعه باشی سرچ و مطالعش هیچ چیزی ازت کم نمیکنه
  ادامه نمیدم جواباش کاملا معلوم و پیش افتادست
  موفق باشی • @darya said:

  خودت بگو راه رسوخ تو مغزت چیه؟این سولا مغزتو درگیر کرده یعنی حواست تو تونستن پرت کنن. من سه سال خارج از ایران درس خوندم نمیگم اونا حوری بهشتی ان نه اما حد اقل وقتی تو چشماشون نگاه میکنی می تونی نور امیدو ببینی میتونی بوی بهارو حس کنی چشماشون از شور اینکه میخوان مملکتشونو خودشون بسازن برق میزنه اونوقت ما هیجده نوزده سالمون بیشتر نیست باید تا خرخره قرص بخوریم بلکه شب بتونیم یه خواب راحت داشته باشیم من نمیگم باید از اینجا رفت اونا مملکتشونو خودشون ساختن ما هم باید خودمون بسازیم این فکرا رو بزار برا وقتی حالت خوب بود وقتی کاراتو کردی وقتی نشونشون دادی تو دنیا مستاجر نیستی خودت صاحب خونه ای!بچسب به درس و مشقت نزار یه ماه موندی بکشنت تو باتلاقشون .یک عالمه آدم هستن نمیخوان تو بفهمی نمی خوان تو مملکتو بسازی نمی خوان بری دانشگاه خوشحالشون نکن!

    • updated - - -

  خودت بگو راه رسوخ تو مغزت چیه؟این سولا مغزتو درگیر کرده یعنی حواست تو تونستن پرت کنن. من سه سال خارج از ایران درس خوندم نمیگم اونا حوری بهشتی ان نه اما حد اقل وقتی تو چشماشون نگاه میکنی می تونی نور امیدو ببینی میتونی بوی بهارو حس کنی چشماشون از شور اینکه میخوان مملکتشونو خودشون بسازن برق میزنه اونوقت ما هیجده نوزده سالمون بیشتر نیست باید تا خرخره قرص بخوریم بلکه شب بتونیم یه خواب راحت داشته باشیم من نمیگم باید از اینجا رفت اونا مملکتشونو خودشون ساختن ما هم باید خودمون بسازیم این فکرا رو بزار برا وقتی حالت خوب بود وقتی کاراتو کردی وقتی نشونشون دادی تو دنیا مستاجر نیستی خودت صاحب خونه ای!بچسب به درس و مشقت نزار یه ماه موندی بکشنت تو باتلاقشون .یک عالمه آدم هستن نمیخوان تو بفهمی نمی خوان تو مملکتو بسازی نمی خوان بری دانشگاه خوشحالشون نکن!

  بنده کنکور ندارم، ممنونم از اینکه نگرانیتونو شنیدم
  .............
  اگه تا همینجا هم پیش اومدم به خاطر جو دادن هایی بود که شما الان نمونه هاییش رو دادین!!
  پس لطفا جواب سوال رو بدهید و سعی نکنید سوال بی ارزش و کم اهمیت جلوه بده
  با پاک کردن صورت مسئله که مشکل حل نمیشه

    • updated - - -

  @lovesick;11082 said:

  تحقیق کردم و درست بود
  اگه اهل مطالعه باشی سرچ و مطالعش هیچ چیزی ازت کم نمیکنه
  ادامه نمیدم جواباش کاملا معلوم و پیش افتادست
  موفق باشی

  خواننده ها قضاوت میکنن جواب چه کسی پیش افتاده بود و چه کسی از جواب دادن طفره میره

  ثانیا درستش اینه که اگه آدم جواب سوالی بلد نیست بگه نمیدونم
  نه اینکه از روی جهل دیگران رو به عدم مطالعه متهم کنه • @siavash;11083 said:

  بنده کنکور ندارم، ممنونم از اینکه نگرانیتونو شنیدم
  .............
  اگه تا همینجا هم پیش اومدم به خاطر جو دادن هایی بود که شما الان نمونه هاییش رو دادین!!
  پس لطفا جواب سوال رو بدهید و سعی نکنید سوال بی ارزش و کم اهمیت جلوه بده
  با پاک کردن صورت مسئله که مشکل حل نمیشه

    • updated - - -

  خواننده ها قضاوت میکنن جواب چه کسی پیش افتاده بود و چه کسی از جواب دادن طفره میره

  ثانیا درستش اینه که اگه آدم جواب سوالی بلد نیست بگه نمیدونم
  نه اینکه از روی جهل دیگران رو به عدم مطالعه متهم کنه

  من نخواستم صورت مسئله رو پاک کنم نمی دونستم کنور نداری گفتم این سوالا نمیزاره کنکور بدی جو هم نخواستم بدم دارم میگم یه سری سوال ریختن تو ذهن ما که از اول پیدایش بشره همه دنیا باهاشون دست به یقه ان تفره هم نرفتم بعضیا تا آخر عمرشون تو سوالش موندن آخرش هم یا خودشون تمومش کردن یا براشون تمومش کردن بعضی ها هم به جوابش رسیدن منتها چون زبان یه پدیده متناهی یه و جهان یه پدیده نا متناهی نمی شه جوابه این سوالارو با زبان بیان کرد یعنی اونایی که به جواب میرسن نمی تونن یه پدیده نامتناهی رو که دیدن با کلمات متنهایی و کراندار برای ما بیان کنن همین. • @darya said:

  من نخواستم صورت مسئله رو پاک کنم نمی دونستم کنور نداری گفتم این سوالا نمیزاره کنکور بدی جو هم نخواستم بدم دارم میگم یه سری سوال ریختن تو ذهن ما که از اول پیدایش بشره همه دنیا باهاشون دست به یقه ان تفره هم نرفتم بعضیا تا آخر عمرشون تو سوالش موندن آخرش هم یا خودشون تمومش کردن یا براشون تمومش کردن بعضی ها هم به جوابش رسیدن منتها چون زبان یه پدیده متناهی یه و جهان یه پدیده نا متناهی نمی شه جوابه این سوالارو با زبان بیان کرد یعنی اونایی که به جواب میرسن نمی تونن یه پدیده نامتناهی رو که دیدن با کلمات متنهایی و کراندار برای ما بیان کنن همین.

  آقا من تفره رفتن رو با جناب lovesick بودم... ولی
  جدا احسنت، یکی از کامل ترین جواب هایی بود که تا الان شنیدم و البته بسیار تلخ:(
  خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین • @siavash;11090 said:

  آقا من تفره رفتن رو با جناب lovesick بودم... ولی
  جدا احسنت، یکی از کامل ترین جواب هایی بود که تا الان شنیدم و البته بسیار تلخ:(
  خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین

  خواهش میکنم ولی تلخ یه کلمه متناهی یه و در معنای نامتناهی برای توصیف یه پدیده نا متناهی مفهومی نداره. دوست داشتم سوال دوم هم بدونم تازه دارم گرم میشم!!!!!!!!!!!!!!!


 • ناظم ادمین

  دوستان...از من به شما نصیحت نه ،وصیت ...دنبال این مسائل نرید...زندگیتونو بکنید...قربونش برم خدا سریع الحسابه...یه شب میبینی دیگه نمیبینی....بعدشم آقا سیاوش جواب سوال اولتون:هدف از خلقت هرچی که بوده حتما یه چیز بزرگ ومهم ومتعالی هست،اگه ما نمیتونیم بفهمیم چون قدرت فهمشو نداریم...جواب سوال دوم:خدا خواسته...دوست داشته مارو درست کنه بعد زندگی کنیم واسش...حالا اگه شما مشکلی داری،انقد کار خوب انجام بده تا بری بهشت اونجا سوالاتو بپرس همه جوابتو میدن ...این تاپیک آینده خوبی در انتظارش نیست...از من گفتن بود • @darya said:

  خواهش میکنم ولی تلخ یه کلمه متناهی یه و در معنای نامتناهی برای توصیف یه پدیده نا متناهی مفهومی نداره. دوست داشتم سوال دوم هم بدونم تازه دارم گرم میشم!!!!!!!!!!!!!!!

  این که میفرمایید این موضوع یک پدیده نا متناهی است و در اصطلاح عامه مربوط به غیب است ، این اول باید اثبات شود که واقعا جهان غیبی وجود دارد یا خیر، یا اینکه غیب را برای خودمان درست کرده ایم تا مشکلاتی را که دوست نداریم به جواب آن برسیم یا نمیتوانیم آن را حل کنیم را به آنجا ببریم و به اصطلاح خودمان را خلاص کنیم....
  مردم دوست دارن دور هم بشینین و داستان هایی رو تعریف کنن که کل قوانین کهکشان رو نقض کنه تا بتونن توجیهی برای افکار خودشون بیابن...
  با توجه به تذکر متعدد دوستان که این جا محلی برای بحث نیست ، بنده احترام میزارم و مطلب دیگه ای رو مطرح نمیکنم.... • @aysan;11125 said:

  دوستان...از من به شما نصیحت نه ،وصیت ...دنبال این مسائل نرید...زندگیتونو بکنید...قربونش برم خدا سریع الحسابه...یه شب میبینی دیگه نمیبینی....بعدشم آقا سیاوش جواب سوال اولتون:هدف از خلقت هرچی که بوده حتما یه چیز بزرگ ومهم ومتعالی هست،اگه ما نمیتونیم بفهمیم چون قدرت فهمشو نداریم...جواب سوال دوم:خدا خواسته...دوست داشته مارو درست کنه بعد زندگی کنیم واسش...حالا اگه شما مشکلی داری،انقد کار خوب انجام بده تا بری بهشت اونجا سوالاتو بپرس همه جوابتو میدن ...این تاپیک آینده خوبی در انتظارش نیست...از من گفتن بود

  در مورد سوال اول: شما چگونه مطمئن هستید که حتما یه چیز گنده پشت این قضایا هست و ما هم قدرت فهمش رو نداریم؟!(نیاز به اثبات دارد)....ولی افرادی که نمیتونن متوجه قوانین ساده جهان شوند به ناچار آن را به موضوعی فرا تر از فهم گره میزنند و اتفاقات وحشتناک و حوادث منزجر کننده (مثل زلزله هایی که تلفات آن گاهی خیلی بیشتر از جنگ هاست و تبعیض ها و خیلی موارد دیگه و...)را نادیده میگیرند و تا جایی که میتوانند حرف خود را توجیه و بقیه را به خدایی (که نمیتوانیم بفهمیم او چیست! ) نسبت میدهند!!
  و اما سوال دوم: اگر شما مذهبی ها میگویید ( نحن ابناء الدلیل ) ، پس این دلیلی که میفرمایید یک وجود غیبی ( خدا ) دوست داشته که بیافریند! مسخره ترین دلیل نزد عقلای عالم است
  در حالی که خود شما در برابر کسانی که میگویند "دوست داشتم فلان کار را انجام دهم" موضع سختی میگیرید و او را به بهره برداری درست از عقل سفارش میکنید...
  اشکال دوم شما به جواب این سوال این است که جواب سوال را به بهشت انتقال دادید! ( بهشتی که خود از توصیف آن شرم دارید ) پس نمیخواهید قبول کنید توهمات ذهنی خود را با قاطعیت بیان نکنید...
  این محلی که اسم آن را بهشت میگزارید بزرگترین فاحشه خانه جهان خواهد بود چرا که پر از زن بارگی و شهوت و حوری و ... که توضیح این مسائل واقعا شرم آور است به این دلیل که همه این موارد را در این جهان از بزرگ ترین گناهان و زشت ترین کار ها و بد ترین اعمال میدانید و دقیقا همین موارد را در معرفی بهشت از کتاب هایتان میگویید!!!
  البته اگر شما برای عقل ارزشی قائل نیستید این حرف ها بی فایده خواهند بود
  ولی علمای شما ارزش زیادی از عقل میشمارند و آن را طبق روایت های متواتری به عنوان حجت خدا برای امروز مردم جهان میدانند


 • ناظم ادمین

  @siavash;11480 said:

  در مورد سوال اول: شما چگونه مطمئن هستید که حتما یه چیز گنده پشت این قضایا هست و ما هم قدرت فهمش رو نداریم؟!(نیاز به اثبات دارد)....ولی افرادی که نمیتونن متوجه قوانین ساده جهان شوند به ناچار آن را به موضوعی فرا تر از فهم گره میزنند و اتفاقات وحشتناک و حوادث منزجر کننده (مثل زلزله هایی که تلفات آن گاهی خیلی بیشتر از جنگ هاست و تبعیض ها و خیلی موارد دیگه و...)را نادیده میگیرند و تا جایی که میتوانند حرف خود را توجیه و بقیه را به خدایی (که نمیتوانیم بفهمیم او چیست! ) نسبت میدهند!!
  و اما سوال دوم: اگر شما مذهبی ها میگویید ( نحن ابناء الدلیل ) ، پس این دلیلی که میفرمایید یک وجود غیبی ( خدا ) دوست داشته که بیافریند! مسخره ترین دلیل نزد عقلای عالم است
  در حالی که خود شما در برابر کسانی که میگویند "دوست داشتم فلان کار را انجام دهم" موضع سختی میگیرید و او را به بهره برداری درست از عقل سفارش میکنید...
  اشکال دوم شما به جواب این سوال این است که جواب سوال را به بهشت انتقال دادید! ( بهشتی که خود از توصیف آن شرم دارید ) پس نمیخواهید قبول کنید توهمات ذهنی خود را با قاطعیت بیان نکنید...
  این محلی که اسم آن را بهشت میگزارید بزرگترین فاحشه خانه جهان خواهد بود چرا که پر از زن بارگی و شهوت و حوری و ... که توضیح این مسائل واقعا شرم آور است به این دلیل که همه این موارد را در این جهان از بزرگ ترین گناهان و زشت ترین کار ها و بد ترین اعمال میدانید و دقیقا همین موارد را در معرفی بهشت از کتاب هایتان میگویید!!!
  البته اگر شما برای عقل ارزشی قائل نیستید این حرف ها بی فایده خواهند بود
  ولی علمای شما ارزش زیادی از عقل میشمارند و آن را طبق روایت های متواتری به عنوان حجت خدا برای امروز مردم جهان میدانند

  سلام...رک صحبت میکنم ناراحت نشید لطفا...اولا شما نباید به افراد مذهبی توهین کنید...این حقو ندارید عقاید هرکسی برای خودش محترمه...ثانیا من این سوالای شما رو داشتم همینجا مطرح کردم...باید اعتراف کنم این سوالا انقدر پوچ وبی محتوا هستن که هیچکی نمیتونست منو قانع کنه...اگه دیدی جوابی واسه سوالاتون پیدا نمیشه شک نکنید مشکل از سوالاس...والا من یه بار این سوالارو مطرح کردم همون بعدش اتفاقی افتاد که پشیمون شدم....این تاپیک آینده خوبی در انتظارش نیست ...لطفا سوالاتون رو به یک فقیه ارجاع بدید ...ممکنه در اینجا با همین سوالات ذهن افرادی مسموم شده واز دین منحرف بشن اونوقت آیا میتونید خودتونو ببخشید؟؟؟...دوست عزیز پیشنهاد میکنم یکبار قرآن رو به فارسی بخونید...درضمن تصور شما از بهشت شرم آوره ومتاسفم...شما پیرو چه دینی هستید؟؟...کتاب های شما در مورد بهشت چی گفته ؟؟؟...درضمن ما فقط یک کتاب داریم اونم قرآنه...پیرو هردینی هستید فرقی نمیکنه،یه بار بخونیدش مشکلتون حل میشه...به امید بسته شدن این تاپیک...موفق باشید • ببینید این مسائل عقیدتی و فلسفی اونم به گستره جبر و اختیار اصلا جاش اینجا نیس که مطرح بشه......ببینید در دنیا نه جبر مطلق نه اختیار مطلق یه چیزی بین ایناست ......مثلا اینکه من مشهدم ، سیدم ، ایرانیم و .... جبر هستش ولی اینکه بهشتی باشم یا جهنمی ، کنکور بدم یا نه و..... اختیار هست.....خانم ایسان درست میگن مطرح کردن این مسایل در جایی که همه جور عقیده ای هست ممکنه باعث انحراف بشه.......این سوالاتو از فقها بپرسین ،......یه کتابی هست که آقای مکارم شیرازی نوشته اونو بخونین ..... • @aysan;11534 said:

  سلام...رک صحبت میکنم ناراحت نشید لطفا...اولا شما نباید به افراد مذهبی توهین کنید...این حقو ندارید عقاید هرکسی برای خودش محترمه...ثانیا من این سوالای شما رو داشتم همینجا مطرح کردم...باید اعتراف کنم این سوالا انقدر پوچ وبی محتوا هستن که هیچکی نمیتونست منو قانع کنه...اگه دیدی جوابی واسه سوالاتون پیدا نمیشه شک نکنید مشکل از سوالاس...والا من یه بار این سوالارو مطرح کردم همون بعدش اتفاقی افتاد که پشیمون شدم....این تاپیک آینده خوبی در انتظارش نیست ...لطفا سوالاتون رو به یک فقیه ارجاع بدید ...ممکنه در اینجا با همین سوالات ذهن افرادی مسموم شده واز دین منحرف بشن اونوقت آیا میتونید خودتونو ببخشید؟؟؟...دوست عزیز پیشنهاد میکنم یکبار قرآن رو به فارسی بخونید...درضمن تصور شما از بهشت شرم آوره ومتاسفم...شما پیرو چه دینی هستید؟؟...کتاب های شما در مورد بهشت چی گفته ؟؟؟...درضمن ما فقط یک کتاب داریم اونم قرآنه...پیرو هردینی هستید فرقی نمیکنه،یه بار بخونیدش مشکلتون حل میشه...به امید بسته شدن این تاپیک...موفق باشید

  بار دیگه تکرار میکنم شما حق ندارید بدون شناخت از من بنده را به عدم مطالعه متهم کنید...
  دوم اینکه اگر جواب سوالات رو بلد نیستید پس لطفا پست نگذارید و به خاطر ناتوانی، سوال را غلط جلوه ندهید
  اجازه بدهید هر وقت کسی بلد بود بیاید و جواب بدهد...
  اگر ادعای قران را دارید پیشنهاد میکنم شما یک بار آن را بخوانید!
  با این حرف مشخص کردید خود نیز یک بار هم کامل نخوانده اید قران رو...
  سوم اینکه در مورد بهشت تصور شخصی خودم را نگفتم
  از کتاب خودتان قرآن گقتم
  شما به عنوان یک مسلمان تا حالا سوره واقعه را نخوانده اید؟؟!!( برید و درباره حور عین و دختران باکره و دست نخورده و نوجوانان زیبا و ... بخوانید )
  پس به جای متهم کردن دیگران به عدم مطالعه یا تحمیق بنده یا تحقیر سوال ، در صورت توانایی به سوالات پاسخ دهید و در غیر این صورت نظاره گر باشید و تاپیک را شلوغ نکنید

    • updated - - -

  @nebula110;11551 said:

  ببینید این مسائل عقیدتی و فلسفی اونم به گستره جبر و اختیار اصلا جاش اینجا نیس که مطرح بشه......ببینید در دنیا نه جبر مطلق نه اختیار مطلق یه چیزی بین ایناست ......مثلا اینکه من مشهدم ، سیدم ، ایرانیم و .... جبر هستش ولی اینکه بهشتی باشم یا جهنمی ، کنکور بدم یا نه و..... اختیار هست.....خانم ایسان درست میگن مطرح کردن این مسایل در جایی که همه جور عقیده ای هست ممکنه باعث انحراف بشه.......این سوالاتو از فقها بپرسین ،......یه کتابی هست که آقای مکارم شیرازی نوشته اونو بخونین .....

  این که شما نگاه از بالا به پایین دارید، انحراف است
  چگونه از عقیده خود مطمئن هستید که عقیده بنده را انحرافی میشمارید؟؟!( اگر بر عقیده خود مطمئن هستید باید دلیل عقلی بیاورید، نه اینکه عقیده خود را بیان کنید و بقیه را انحرافی معرفی کنید )

  دوم اینکه طبق فتوای همه مراجع شیعه عقاید باید تحقیقی و استدلالی باشد و نمیتواند تقلیدی باشد،.... تقلید فقط در احکام جایز است...
  پس قبل از اینکه از من بخواهید سراغ تحقیق بروم یهتر است خود این کار را انجام دهید تا از جواب دادن عاجز نشوید... • @siavash;11593 said:

  بار دیگه تکرار میکنم شما حق ندارید بدون شناخت از من بنده را به عدم مطالعه متهم کنید...
  دوم اینکه اگر جواب سوالات رو بلد نیستید پس لطفا پست نگذارید و به خاطر ناتوانی، سوال را غلط جلوه ندهید
  اجازه بدهید هر وقت کسی بلد بود بیاید و جواب بدهد...
  اگر ادعای قران را دارید پیشنهاد میکنم شما یک بار آن را بخوانید!
  با این حرف مشخص کردید خود نیز یک بار هم کامل نخوانده اید قران رو...
  سوم اینکه در مورد بهشت تصور شخصی خودم را نگفتم
  از کتاب خودتان قرآن گقتم
  شما به عنوان یک مسلمان تا حالا سوره واقعه را نخوانده اید؟؟!!( برید و درباره حور عین و دختران باکره و دست نخورده و نوجوانان زیبا و ... بخوانید )
  پس به جای متهم کردن دیگران به عدم مطالعه یا تحمیق بنده یا تحقیر سوال ، در صورت توانایی به سوالات پاسخ دهید و در غیر این صورت نظاره گر باشید و تاپیک را شلوغ نکنید

    • updated - - -

  این که شما نگاه از بالا به پایین دارید، انحراف است
  چگونه از عقیده خود مطمئن هستید که عقیده بنده را انحرافی میشمارید؟؟!( اگر بر عقیده خود مطمئن هستید باید دلیل عقلی بیاورید، نه اینکه عقیده خود را بیان کنید و بقیه را انحرافی معرفی کنید )

  دوم اینکه طبق فتوای همه مراجع شیعه عقاید باید تحقیقی و استدلالی باشد و نمیتواند تقلیدی باشد،.... تقلید فقط در احکام جایز است...
  پس قبل از اینکه از من بخواهید سراغ تحقیق بروم یهتر است خود این کار را انجام دهید تا از جواب دادن عاجز نشوید...

  برادر من ، شما اگه متن منو دقیق بخونید متوجه خواهی شد که عقیده شما رو انحرافی تلقی نکردم....بلکه اعتقاد دارم در چنین محیطی نمیشه چنین بحث هایی کرد چون این بحث ها ممکنه باعث تزلزل عقیده بشه.....پس نیازی به طعنه و کنایه نیست.....ثانیا بله تقلید در احکام فقط جایز هست ولی آیا من صحبتی از تقلید کردم؟؟؟!!!......برادر عزیز با مطالعه در دین نمیشه فقاهت کرد ، نمیشه حکم داد ، نمیشه نظریه داد....صرفا میشه نظریه علما رو بیان کرد.....ثالثا ، به اعتقاد تقریبا همه ی علمایی که شما میفرمایین مسئله جبر و اختیار اونیه که بنده نوشتم و اصلا کسی رو متهم انحرافی نخوندم....بنابراین متنی رو که میخونید لطفا با دقت بخونید و بعدم با هم دعوا نداریم ..... • @siavash;11593 said:

  بار دیگه تکرار میکنم شما حق ندارید بدون شناخت از من بنده را به عدم مطالعه متهم کنید...
  دوم اینکه اگر جواب سوالات رو بلد نیستید پس لطفا پست نگذارید و به خاطر ناتوانی، سوال را غلط جلوه ندهید
  اجازه بدهید هر وقت کسی بلد بود بیاید و جواب بدهد...
  اگر ادعای قران را دارید پیشنهاد میکنم شما یک بار آن را بخوانید!
  با این حرف مشخص کردید خود نیز یک بار هم کامل نخوانده اید قران رو...
  سوم اینکه در مورد بهشت تصور شخصی خودم را نگفتم
  از کتاب خودتان قرآن گقتم
  شما به عنوان یک مسلمان تا حالا سوره واقعه را نخوانده اید؟؟!!( برید و درباره حور عین و دختران باکره و دست نخورده و نوجوانان زیبا و ... بخوانید )
  پس به جای متهم کردن دیگران به عدم مطالعه یا تحمیق بنده یا تحقیر سوال ، در صورت توانایی به سوالات پاسخ دهید و در غیر این صورت نظاره گر باشید و تاپیک را شلوغ نکنید

    • updated - - -

  این که شما نگاه از بالا به پایین دارید، انحراف است
  چگونه از عقیده خود مطمئن هستید که عقیده بنده را انحرافی میشمارید؟؟!( اگر بر عقیده خود مطمئن هستید باید دلیل عقلی بیاورید، نه اینکه عقیده خود را بیان کنید و بقیه را انحرافی معرفی کنید )

  دوم اینکه طبق فتوای همه مراجع شیعه عقاید باید تحقیقی و استدلالی باشد و نمیتواند تقلیدی باشد،.... تقلید فقط در احکام جایز است...
  پس قبل از اینکه از من بخواهید سراغ تحقیق بروم یهتر است خود این کار را انجام دهید تا از جواب دادن عاجز نشوید...

  شما با این همه مطالعه ی گسترده مطمنن هدفی دارین از پرسشتون تو این تاپیک وگرنه چه طور ممکنه کسی فقیهان و سخنان و قران رو بشناسه و بد به تحلیل های شخصی بپردازه و در اخر از ادمایی که سواد کافی رو در این باره ندارن بپرسه؟

  پاسخ سوال اولتون در همه ی کتاب های دینی خودمون هدف از خلقت ما انسان ها خدایی شدن هست اینکه چرا و برای چه میشه تخصصیه اگر مرجع دارین بگین تا شماره ی دفترشون رو بهتون بدم

  سوال دوم یه تفکر ویران کننده در باره ی اختیار مطلق و یا جبر مطلق دارین که کاملا اشتباه خداوند اختیار درباره ی یه سری چیزها رو داده و این رو به وضوح برای من وشما اورده و توضیح داده

  و در اخر ر بهشت این اندامی که شما در این دنیا دارین با اندامتون در اون دنیا کاملا متفاوت هست در اون دنیا نقص و کاستی حضور نداره میل جنسی یه جور نیاز هست که ار نقص انسان نیاز پدید میاد چون این چیز ها در ظزف ذهن نمی گنجه در این باره چیزی رو متوجه نمی شیم همونطور که از جنس و ماهیت روح اطلاعی نداریم • @nebula110;11594 said:

  برادر من ، شما اگه متن منو دقیق بخونید متوجه خواهی شد که عقیده شما رو انحرافی تلقی نکردم....بلکه اعتقاد دارم در چنین محیطی نمیشه چنین بحث هایی کرد چون این بحث ها ممکنه باعث تزلزل عقیده بشه.....پس نیازی به طعنه و کنایه نیست.....ثانیا بله تقلید در احکام فقط جایز هست ولی آیا من صحبتی از تقلید کردم؟؟؟!!!......برادر عزیز با مطالعه در دین نمیشه فقاهت کرد ، نمیشه حکم داد ، نمیشه نظریه داد....صرفا میشه نظریه علما رو بیان کرد.....ثالثا ، به اعتقاد تقریبا همه ی علمایی که شما میفرمایین مسئله جبر و اختیار اونیه که بنده نوشتم و اصلا کسی رو متهم انحرافی نخوندم....بنابراین متنی رو که میخونید لطفا با دقت بخونید و بعدم با هم دعوا نداریم .....

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم

    • updated - - -

  @nebula110;11594 said:

  برادر من ، شما اگه متن منو دقیق بخونید متوجه خواهی شد که عقیده شما رو انحرافی تلقی نکردم....بلکه اعتقاد دارم در چنین محیطی نمیشه چنین بحث هایی کرد چون این بحث ها ممکنه باعث تزلزل عقیده بشه.....پس نیازی به طعنه و کنایه نیست.....ثانیا بله تقلید در احکام فقط جایز هست ولی آیا من صحبتی از تقلید کردم؟؟؟!!!......برادر عزیز با مطالعه در دین نمیشه فقاهت کرد ، نمیشه حکم داد ، نمیشه نظریه داد....صرفا میشه نظریه علما رو بیان کرد.....ثالثا ، به اعتقاد تقریبا همه ی علمایی که شما میفرمایین مسئله جبر و اختیار اونیه که بنده نوشتم و اصلا کسی رو متهم انحرافی نخوندم....بنابراین متنی رو که میخونید لطفا با دقت بخونید و بعدم با هم دعوا نداریم .....

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم • @siavash;11596 said:

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم

    • updated - - -

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم

  باعث تزلزل میشه چون هنوز سواد کافی در این باره نداریم این دلیلی بر غلط یا درست بودن عقیده و عوض کردن اون نمیشه

    • updated - - -

  @siavash;11596 said:

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم

    • updated - - -

  اینکه میفرمایید باعث تزلزل عقیده میشود اشتباه است چرا که اگر عقیده صحیح باشد هیچ گاه متزلزل نخواهد بود ولی اگر عقیده غلط است و از روی تقلید و وراثت و تعصب باشد آنگاه بهتر است که این عقاید اشتباه فرو بریزند....
  بنده هم عقیده علمایی که گفتین رو نخواستم که برایم یاد آوری کنید.... چرایی آن و دلیل آن را خواستار هستم

  باعث تزلزل میشه چون هنوز سواد کافی در این باره نداریم این دلیلی بر غلط یا درست بودن عقیده و عوض کردن اون نمیشه • @bahare-r;11595 said:

  شما با این همه مطالعه ی گسترده مطمنن هدفی دارین از پرسشتون تو این تاپیک وگرنه چه طور ممکنه کسی فقیهان و سخنان و قران رو بشناسه و بد به تحلیل های شخصی بپردازه و در اخر از ادمایی که سواد کافی رو در این باره ندارن بپرسه؟

  پاسخ سوال اولتون در همه ی کتاب های دینی خودمون هدف از خلقت ما انسان ها خدایی شدن هست اینکه چرا و برای چه میشه تخصصیه اگر مرجع دارین بگین تا شماره ی دفترشون رو بهتون بدم

  سوال دوم یه تفکر ویران کننده در باره ی اختیار مطلق و یا جبر مطلق دارین که کاملا اشتباه خداوند اختیار درباره ی یه سری چیزها رو داده و این رو به وضوح برای من وشما اورده و توضیح داده

  و در اخر ر بهشت این اندامی که شما در این دنیا دارین با اندامتون در اون دنیا کاملا متفاوت هست در اون دنیا نقص و کاستی حضور نداره میل جنسی یه جور نیاز هست که ار نقص انسان نیاز پدید میاد چون این چیز ها در ظزف ذهن نمی گنجه در این باره چیزی رو متوجه نمی شیم همونطور که از جنس و ماهیت روح اطلاعی نداریم

  بله شما درست میفرمایید، به همین خاطر میگم کسانی که سواد کافی ندارند جواب ندهند.... وگرنه خودم میدانیم تا کسی اهل مطالعه و تفکر و تعقل نباشد در برابر سوالات ناتوان خواهد بود....
  اگر پست های قبلی را مطالعه میکردید همچین جواب هایی نمیدادید... سوال من از شما این بود که چرا مواردی را که نمیتوانید آن را بفهمید سریعا آن را به مسائل غیبی و از جمله خدا گره میزنید؟؟!!
  آیا واقعا جهان غیبی وجود دارد؟؟ و یا یک امر توهمی است که انسان هایی به دلیل ناتوانی و ضعف از درک جهان ، آن را به وجود آورده اند تا خود را از پاسخ دهی به سوالات خلاص کنند؟؟؟

    • updated - - -

  @bahare-r;11597 said:

  باعث تزلزل میشه چون هنوز سواد کافی در این باره نداریم این دلیلی بر غلط یا درست بودن عقیده و عوض کردن اون نمیشه

    • updated - - -

  باعث تزلزل میشه چون هنوز سواد کافی در این باره نداریم این دلیلی بر غلط یا درست بودن عقیده و عوض کردن اون نمیشه

  اگر خود میدانید سواد کافی ندارید پس نیازی نیست به گفتگو ادامه دهیم • آقا سیاوش .... اینکه دلیل میخواهید درست ولی در هر محیطی انسان ها ازهر نظری ، چه عقلی ، فهمی ، اعتقادی و... متفاوتند ، لذا گفتن این مسایل باید با شرایط و آداب باشه .....آداب هم احترام به عقیده همدیگر است......اینکه شما میفرمایین ،شما مذهبی ها ، بی احترامی است ...... چون طعنه میزنید........ من عقیده ای دارم و شما هم همینطور ولی در شرایطش باید صحبت کرد......دلیلی هم که فرمودید ، نمیشه در اینجا بیان کرد چون هم وقت برای نوشتن کمه و هم نوشته زیاد........در ضمن بهشت فاحشه خونه نیس ....این عالم قواعدی داره و قطعا عالم دیگر هم قواعدی ولی طبیعتا قواعدش متفاوته.......بعدم کی گفته که در بهشت همه ی مردان و زنان دور همن که فاحشه خونه بشه.....هرکسی همسری داره که تعبیر به حورالعین شده......لطفا دقیق تر قرآن رو مطالعه کنید ......همه جای قرآن رو با هم ببینید نه یه آیه در واقعه که نام حورالعین رو برده..... • در ضمن بله جهان غیب وجود داره ..... شما کتاب جهان هولوگرافیک رو اگه مطالعه کنید در این باره گفته.....ولی اینکه میفرمایین هر چیزی رو نباید به غیب گره زد ....درسته.....اینم خدمت شما عرض کنم اگر بنده نظری دادم به دلیل مطالعم بوده پس بی سواد نیستم....ولی نمیتونم ادعا کنم میتونم نظریه بدم چون در این رشته تحصیل نکردم ولی میتونم نظر بدم ...... • @siavash;11598 said:

  بله شما درست میفرمایید، به همین خاطر میگم کسانی که سواد کافی ندارند جواب ندهند.... وگرنه خودم میدانیم تا کسی اهل مطالعه و تفکر و تعقل نباشد در برابر سوالات ناتوان خواهد بود....
  اگر پست های قبلی را مطالعه میکردید همچین جواب هایی نمیدادید... سوال من از شما این بود که چرا مواردی را که نمیتوانید آن را بفهمید سریعا آن را به مسائل غیبی و از جمله خدا گره میزنید؟؟!!
  آیا واقعا جهان غیبی وجود دارد؟؟ و یا یک امر توهمی است که انسان هایی به دلیل ناتوانی و ضعف از درک جهان ، آن را به وجود آورده اند تا خود را از پاسخ دهی به سوالات خلاص کنند؟؟؟

  اول از همه جملاتتون رو اصلاح میکنم افرادی از پاسخ سوالاتتون ناتونن که سواد کافی ندارن نه اینکه اهل تعقل و ....نباشن
  دوم از همه چه کسی مسایلی رو که درک نکرده و چگونه مسایلی رو دقیقا مد نظرتون بوده که به خدا و غیب گره زده؟ این مدل سوالات هرکدوم حوزه و محدوده ی خودش رو میطلبه
  سوم از اول تا اخر درجریان بودم و این پاسخمم کاملا اگاهانه بوده شاید شما متوجه نشدین؟!!!!
  چهارم از همه با این همه اگاهی شما بعیده بدونن که مکان پرسیدن و جایگاه سوال کجاست؟!!!!

  و در اخر از همه اینکه سواد کافی نداشتن هم سبب تزلزل میشه پاسخی در برابر افکار اشتباهتون بود

    • updated - - -

  @siavash;11598 said:

  بله شما درست میفرمایید، به همین خاطر میگم کسانی که سواد کافی ندارند جواب ندهند.... وگرنه خودم میدانیم تا کسی اهل مطالعه و تفکر و تعقل نباشد در برابر سوالات ناتوان خواهد بود....
  اگر پست های قبلی را مطالعه میکردید همچین جواب هایی نمیدادید... سوال من از شما این بود که چرا مواردی را که نمیتوانید آن را بفهمید سریعا آن را به مسائل غیبی و از جمله خدا گره میزنید؟؟!!
  آیا واقعا جهان غیبی وجود دارد؟؟ و یا یک امر توهمی است که انسان هایی به دلیل ناتوانی و ضعف از درک جهان ، آن را به وجود آورده اند تا خود را از پاسخ دهی به سوالات خلاص کنند؟؟؟

  اول از همه جملاتتون رو اصلاح میکنم افرادی از پاسخ سوالاتتون ناتونن که سواد کافی ندارن نه اینکه اهل تعقل و ....نباشن
  دوم از همه چه کسی مسایلی رو که درک نکرده و چگونه مسایلی رو دقیقا مد نظرتون بوده که به خدا و غیب گره زده؟ این مدل سوالات هرکدوم حوزه و محدوده ی خودش رو میطلبه
  سوم از اول تا اخر درجریان بودم و این پاسخمم کاملا اگاهانه بوده شاید شما متوجه نشدین؟!!!!
  چهارم از همه با این همه اگاهی شما بعیده بدونن که مکان پرسیدن و جایگاه سوال کجاست؟!!!!

  و در اخر از همه اینکه سواد کافی نداشتن هم سبب تزلزل میشه پاسخی در برابر افکار اشتباهتون بود • @nebula110;11599 said:

  آقا سیاوش .... اینکه دلیل میخواهید درست ولی در هر محیطی انسان ها ازهر نظری ، چه عقلی ، فهمی ، اعتقادی و... متفاوتند ، لذا گفتن این مسایل باید با شرایط و آداب باشه .....آداب هم احترام به عقیده همدیگر است......اینکه شما میفرمایین ،شما مذهبی ها ، بی احترامی است ...... چون طعنه میزنید........ من عقیده ای دارم و شما هم همینطور ولی در شرایطش باید صحبت کرد......دلیلی هم که فرمودید ، نمیشه در اینجا بیان کرد چون هم وقت برای نوشتن کمه و هم نوشته زیاد........در ضمن بهشت فاحشه خونه نیس ....این عالم قواعدی داره و قطعا عالم دیگر هم قواعدی ولی طبیعتا قواعدش متفاوته.......بعدم کی گفته که در بهشت همه ی مردان و زنان دور همن که فاحشه خونه بشه.....هرکسی همسری داره که تعبیر به حورالعین شده......لطفا دقیق تر قرآن رو مطالعه کنید ......همه جای قرآن رو با هم ببینید نه یه آیه در واقعه که نام حورالعین رو برده.....

  سوره واقعه را به عنوان مثال گفتم تا شما نگاهی به آن بیندازید ... در سوره واقعه فقط این کلمه مد نظرم نیست مطالب دیگر زیادی هست که گویا نمیدانید
  این مطالبی که عرض کردم با اشراف کامل بر همه آیات قرآن بود نه یک کلمه خاص و نه یک سوره خاص...
  اما سوال اصلی این است که آیا این عالم جدیدی ( بهشت و جهنم ) که میگویید واقعا وجود دارد؟؟ و یا تنها دلیل شما این است که با توجه به شرایط جهان نمیشود که نباشد؟؟!!

    • updated - - -

  @nebula110;11600 said:

  در ضمن بله جهان غیب وجود داره ..... شما کتاب جهان هولوگرافیک رو اگه مطالعه کنید در این باره گفته.....ولی اینکه میفرمایین هر چیزی رو نباید به غیب گره زد ....درسته.....اینم خدمت شما عرض کنم اگر بنده نظری دادم به دلیل مطالعم بوده پس بی سواد نیستم....ولی نمیتونم ادعا کنم میتونم نظریه بدم چون در این رشته تحصیل نکردم ولی میتونم نظر بدم ......

  دلایل را ذکر بفرمایید
  من هم میتوانم لیستی از کتب برای شما بیاورم تا آن ها رو مطالعه کنید! • @siavash;11602 said:

  سوره واقعه را به عنوان مثال گفتم تا شما نگاهی به آن بیندازید ... در سوره واقعه فقط این کلمه مد نظرم نیست مطالب دیگر زیادی هست که گویا نمیدانید
  این مطالبی که عرض کردم با اشراف کامل بر همه آیات قرآن بود نه یک کلمه خاص و نه یک سوره خاص...
  اما سوال اصلی این است که آیا این عالم جدیدی ( بهشت و جهنم ) که میگویید واقعا وجود دارد؟؟ و یا تنها دلیل شما این است که با توجه به شرایط جهان نمیشود که نباشد؟؟!!

  بهشت و جهنم به تعبیر خود قران همان اعمال انسان هاست که به وجود میاد نمونه ی ان در دنیا همان عذاب وجدان هست نه برخورد فیزیکی با شما میشه و نه لفظی وغیره اما از درون به خاطر موضوعاتی بسیار حالت پشیمانی و عذاب میگیرین شما تقسیر این سوره ی عزیز رو خوندین؟ • @siavash;11602 said:

  سوره واقعه را به عنوان مثال گفتم تا شما نگاهی به آن بیندازید ... در سوره واقعه فقط این کلمه مد نظرم نیست مطالب دیگر زیادی هست که گویا نمیدانید
  این مطالبی که عرض کردم با اشراف کامل بر همه آیات قرآن بود نه یک کلمه خاص و نه یک سوره خاص...
  اما سوال اصلی این است که آیا این عالم جدیدی ( بهشت و جهنم ) که میگویید واقعا وجود دارد؟؟ و یا تنها دلیل شما این است که با توجه به شرایط جهان نمیشود که نباشد؟؟!!

    • updated - - -

  دلایل را ذکر بفرمایید
  من هم میتوانیم لیستی از کتب برای شما بیاورم تا آن ها رو مطالعه کنید!

  آیا قصد شما به رخ کشیدن اطلاعاتیه که دارین یا میخوان واقعیت روشن شه؟؟؟!!.... پس دیگران رو لطفا به ناآگاهی متهم نکنید.......بار دیگه خدمتتون عرض میکنم اینجا محیطی برای بحث و تبادل نظر برای این مسایل نیست و اینم بدونید من کاملا از دلایل اعتقاداتم آگاهم ولی هر کاری مکانی داره.......اگر واقعا میخواهید در این باره بحث کنیم در محیطی دیگه باید انجام داد....... • @bahare-r;11603 said:

  بهشت و جهنم به تعبیر خود قران همان اعمال انسان هاست که به وجود میاد نمونه ی ان در دنیا همان عذاب وجدان هست نه برخورد فیزیکی با شما میشه و نه لفظی وغیره اما از درون به خاطر موضوعاتی بسیار حالت پشیمانی و عذاب میگیرین شما تقسیر این سوره ی عزیز رو خوندین؟

  گویا واقعا شما قرآن را کامل نخوانده اید چرا که حرف هایی که زدید خلاف نص صریح قرآن است!
  1. غذا و نوشيدنى ناگوار. بر اساس آيات متعدد قرآنى به دوزخيان غذاهايى بسيار ناگوار و نوشيدنىففهاى تلخ و سوزان مىففخورانند كه بر عذاب آنان مىففافزايد، (غاشيه 7 - 4).
  2. لباس آتشين، لباس دوزخيان از جنس آتشففسوزان است، (حج / 19).
  3. بادهاى كشنده و سايهففهاى سوزان، (واقعه 44 - 41).
  4. اسارت در غل و زنجير، (غافر 72 - 71).
  و از همه بد تر:
  آیه 56 سوره نساء «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکیما؛ به زودی آن ها را به آتشی درآوریم که هربار پوستشان پخته شود، پوستی دیگر برجایش نهیم تا عذاب را (به طور کامل) بچشند. بی شک خداوند شکست ناپذیر حکیم است.»

  .....................
  آیا این آیات نوشته است که تنها عذاب وجدان و روحی و حسرت است و عذاب دیگری نیست...
  خواهش میکنم قرآن را بخوانید و بعد از اینکه از حرف خود مطمئن شدید پاسخ بدهید

    • updated - - -

  @nebula110;11604 said:

  آیا قصد شما به رخ کشیدن اطلاعاتیه که دارین یا میخوان واقعیت روشن شه؟؟؟!!.... پس دیگران رو لطفا به ناآگاهی متهم نکنید.......بار دیگه خدمتتون عرض میکنم اینجا محیطی برای بحث و تبادل نظر برای این مسایل نیست و اینم بدونید من کاملا از دلایل اعتقاداتم آگاهم ولی هر کاری مکانی داره.......اگر واقعا میخواهید در این باره بحث کنیم در محیطی دیگه باید انجام داد.......

  خیر همچین قصدی ندارم چرا که هیچ فایده یا نفعی برای من ندارد
  این جا تالار گفتگوست و این نوشته ها همیشه هستند پس میتوانید صبر کنید تا کسی بیاید و جواب بدهد به جای اینکه ناراحت بشوید • @siavash;11605 said:

  گویا واقعا شما قرآن را کامل نخوانده اید چرا که حرف هایی که زدید خلاف نص صریح قرآن است!
  1. غذا و نوشيدنى ناگوار. بر اساس آيات متعدد قرآنى به دوزخيان غذاهايى بسيار ناگوار و نوشيدنىففهاى تلخ و سوزان مىففخورانند كه بر عذاب آنان مىففافزايد، (غاشيه 7 - 4).
  2. لباس آتشين، لباس دوزخيان از جنس آتشففسوزان است، (حج / 19).
  3. بادهاى كشنده و سايهففهاى سوزان، (واقعه 44 - 41).
  4. اسارت در غل و زنجير، (غافر 72 - 71).
  و از همه بد تر:
  آیه 56 سوره نساء «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکیما؛ به زودی آن ها را به آتشی درآوریم که هربار پوستشان پخته شود، پوستی دیگر برجایش نهیم تا عذاب را (به طور کامل) بچشند. بی شک خداوند شکست ناپذیر حکیم است.»

  .....................
  آیا این آیات نوشته است که تنها عذاب وجدان و روحی و حسرت است و عذاب دیگری نیست...
  خواهش میکنم قرآن را بخوانید و بعد از اینکه از حرف خود مطمئن شدید پاسخ بدهید

    • updated - - -

  خیر همچین قصدی ندارم چرا که هیچ فایده یا نفعی برای من ندارد
  این جا تالار گفتگوست و این نوشته ها همیشه هستند پس میتوانید صبر کنید تا کسی بیاید و جواب بدهد به جای اینکه ناراحت بشوید

  آقای محترم من ناراحت نیستم .....این شمایید که با توهین به عقاید دیگران اون هم بدون علم قصد دارین دیگران رو متهم به نفهمی کنین.......آیاتی که نوشتید درسته ولی بهاره خانم(اگر دقت کنید!!) نوشتند نمونه......خواهش میکنم سوالتون رو دقیق ینویسید.... • @siavash;11605 said:

  گویا واقعا شما قرآن را کامل نخوانده اید چرا که حرف هایی که زدید خلاف نص صریح قرآن است!
  1. غذا و نوشيدنى ناگوار. بر اساس آيات متعدد قرآنى به دوزخيان غذاهايى بسيار ناگوار و نوشيدنىففهاى تلخ و سوزان مىففخورانند كه بر عذاب آنان مىففافزايد، (غاشيه 7 - 4).
  2. لباس آتشين، لباس دوزخيان از جنس آتشففسوزان است، (حج / 19).
  3. بادهاى كشنده و سايهففهاى سوزان، (واقعه 44 - 41).
  4. اسارت در غل و زنجير، (غافر 72 - 71).
  و از همه بد تر:
  آیه 56 سوره نساء «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکیما؛ به زودی آن ها را به آتشی درآوریم که هربار پوستشان پخته شود، پوستی دیگر برجایش نهیم تا عذاب را (به طور کامل) بچشند. بی شک خداوند شکست ناپذیر حکیم است.»

  .....................
  آیا این آیات نوشته است که تنها عذاب وجدان و روحی و حسرت است و عذاب دیگری نیست...
  خواهش میکنم قرآن را بخوانید و بعد از اینکه از حرف خود مطمئن شدید پاسخ بدهید

  اقای سیاوش شما پاسخ چند سوال اولتون رو نگرفتین؟
  با این همه سواد متوجه جای جای قران نشدین که می فرمایند اتش از درون وجودشون شعله می کشه؟ و یا فقط به دنبال نقض ظاهری پاسخهام با قران می گردین؟
  یا باین همه مطالعه متوجه نشدین و ی با پاسخی که بهتون دادم متوجه نشدین اندام دنیایی با اندام اخرت متفاوت هست؟

  و در اخر سوال دیگه ای هم مونده؟( این همه سوال ازتون پرسیدم یه دونشم جواب ندادین)

    • updated - - -

  @siavash;11605 said:

  گویا واقعا شما قرآن را کامل نخوانده اید چرا که حرف هایی که زدید خلاف نص صریح قرآن است!
  1. غذا و نوشيدنى ناگوار. بر اساس آيات متعدد قرآنى به دوزخيان غذاهايى بسيار ناگوار و نوشيدنىففهاى تلخ و سوزان مىففخورانند كه بر عذاب آنان مىففافزايد، (غاشيه 7 - 4).
  2. لباس آتشين، لباس دوزخيان از جنس آتشففسوزان است، (حج / 19).
  3. بادهاى كشنده و سايهففهاى سوزان، (واقعه 44 - 41).
  4. اسارت در غل و زنجير، (غافر 72 - 71).
  و از همه بد تر:
  آیه 56 سوره نساء «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکیما؛ به زودی آن ها را به آتشی درآوریم که هربار پوستشان پخته شود، پوستی دیگر برجایش نهیم تا عذاب را (به طور کامل) بچشند. بی شک خداوند شکست ناپذیر حکیم است.»

  .....................
  آیا این آیات نوشته است که تنها عذاب وجدان و روحی و حسرت است و عذاب دیگری نیست...
  خواهش میکنم قرآن را بخوانید و بعد از اینکه از حرف خود مطمئن شدید پاسخ بدهید

  اقای سیاوش شما پاسخ چند سوال اولتون رو نگرفتین؟
  با این همه سواد متوجه جای جای قران نشدین که می فرمایند اتش از درون وجودشون شعله می کشه؟ و یا فقط به دنبال نقض ظاهری پاسخهام با قران می گردین؟
  یا باین همه مطالعه متوجه نشدین و ی با پاسخی که بهتون دادم متوجه نشدین اندام دنیایی با اندام اخرت متفاوت هست؟

  و در اخر سوال دیگه ای هم مونده؟( این همه سوال ازتون پرسیدم یه دونشم جواب ندادین) • @nebula110;11606 said:

  آقای محترم من ناراحت نیستم .....این شمایید که با توهین به عقاید دیگران اون هم بدون علم قصد دارین دیگران رو متهم به نفهمی کنین.......آیاتی که نوشتید درسته ولی بهاره خانم(اگر دقت کنید!!) نوشتند نمونه......خواهش میکنم سوالتون رو دقیق ینویسید....

  خیر بنده به هیچ وجه توهینی نکردم و این که شما از حرف های من طعنه زدن را برداشت کنید به من مربوط نیست...
  سوالات دقیق و مشخص بار ها گفته شد

    • updated - - -

  @bahare-r;11607 said:

  اقای سیاوش شما پاسخ چند سوال اولتون رو نگرفتین؟
  با این همه سواد متوجه جای جای قران نشدین که می فرمایند اتش از درون وجودشون شعله می کشه؟ و یا فقط به دنبال نقض ظاهری پاسخهام با قران می گردین؟
  یا باین همه مطالعه متوجه نشدین و ی با پاسخی که بهتون دادم متوجه نشدین اندام دنیایی با اندام اخرت متفاوت هست؟

  و در اخر سوال دیگه ای هم مونده؟( این همه سوال ازتون پرسیدم یه دونشم جواب ندادین)

    • updated - - -

  اقای سیاوش شما پاسخ چند سوال اولتون رو نگرفتین؟
  با این همه سواد متوجه جای جای قران نشدین که می فرمایند اتش از درون وجودشون شعله می کشه؟ و یا فقط به دنبال نقض ظاهری پاسخهام با قران می گردین؟
  یا باین همه مطالعه متوجه نشدین و ی با پاسخی که بهتون دادم متوجه نشدین اندام دنیایی با اندام اخرت متفاوت هست؟

  و در اخر سوال دیگه ای هم مونده؟( این همه سوال ازتون پرسیدم یه دونشم جواب ندادین)

  سوال را با سوال جواب دادن از عهده هیچ کسی خارج نیست و بهترین راه برای طولانی کردن مسیر و در نتیجه خسته شدن طرفین است

    • updated - - -

  بگذارید بیش از این تاپیک شلوغ نشود و بحث به وقتی موکول شود که کسی با توانایی لازم بیاید....
  با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان عزیز در مراحل زندگی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

44
آنلاین

22.2k
کاربران

10.6k
موضوع ها

724.5k
دیدگاه‌ها