سوال 2 : جبر یا اختیار • @**مهدی**;10828 said:

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن

  ای بابا ...حذفش کردم که...شما چرا تاثیر بد گرفتی...بابا اصن اشتباه کردم...سوال بودن خو.....

    • updated - - -

  @**مهدی**;10828 said:

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن

  ای بابا ...حذفش کردم که...شما چرا تاثیر بد گرفتی...بابا اصن اشتباه کردم...سوال بودن خو..... • سوالتو بپرس نترس کسی همچین فکری نمیکنه • aysan;10826 said:

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  من سعی نمیکنم چن نفر دیگه رو از دین خارج کنم...هعی...اصلا بیخیال

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن • aysan;10826 said:

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

  پسر نوح پسر پیامبر بود چرا عاقبتش اونطوری شد؟ پس حضرت علی هم میتونست بد باشه اما انتخاب کرد راه درست رو • حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  @lovesick;10825 said:

  در ضمن تاپیک رو الکی راه انداختین چون خدا میگه توی کارهای من سعی نکنین تجسس کنین چون به مرز جنون و دیوانگی میرسین بلکه به نشانه ها ، ایاتم دقت کنین و توی اونا تأمل کنین
  جای اینکه بخواین دین رو به چالش بکشین یا با چارتا سوال چن نفر دیگم له یه سمت دیگه بکشونین توی نشانه و قران خدا فکر کنین و ببینین تو چه عالمی زندگی میکنین

  من سعی نمیکنم چن نفر دیگه رو از دین خارج کنم...هعی...اصلا بیخیال • در ضمن تاپیک رو الکی راه انداختین چون خدا میگه توی کارهای من سعی نکنین تجسس کنین چون به مرز جنون و دیوانگی میرسین بلکه به نشانه ها ، ایاتم دقت کنین و توی اونا تأمل کنین

  جای اینکه بخواین دین رو به چالش بکشین یا با چارتا سوال چن نفر دیگم به یه سمت دیگه بکشونین توی نشانه و قران خدا فکر کنین و ببینین تو چه عالمی زندگی میکنین • مجتبی راس میگه • ایندت از قبل تعیین نشده توی هر لحظه میتونی یه انتخاب کنی میتونی دینتو عوض کنی میتونی کافر شی یا مسلمون پس نگو ایندمو تعیین کرده بلکه از کارهات خبر داره

  واسه نبوت بر. اساس معصوم بودنشون کی میتونی وقتی یه زن ازش درخواست میکنه به سمت دری بره که بستس؟ اگه معصوم نبود همونجا به گنااه الوده میشد

  خوش شانس نبودن همه چی به خود ادم بستگی داره چرا حر رو به رو امام حسین واستاد اما یه لحظه تصمیمشو عوض کرد و شد بهترین یار امام؟

  چرا اون زاهد. وقتی زنه ازش درخواست ... میکنه خودشو به نجاست اغشته میکنه تا سمت گناه نره و بعد بهترین بو از اون فرد میاد؟

  خدا انتخاب نکرده ک تو چه جوری درست بشی بلکه توی عالم زر خودت همه چیو انتخاب میکنی اینکه فقیر باشی اینکه این شکل و شمایل رو داشته باشی اینکه کجا زندگی کنی و ... همشو خودت انتخاب میکنی تا به جایگاهی ک خدا ازت میخواد بهش برسی • منم یه سوال دارم...اصلا خدا واسه چی مارو درست کرده،مثلا تو دین وزندگی گفته هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهی هست...خب خداجون همون قرب خودش میذاشتمون...اصلا نمیتونم بفهمم هدف آفرینش چی بوده...خب خدا که به ما نیاز نداره اصلا مارو درست کرده که چی...آینده اصلا هیچ معنی نداره وقتی خدا از قبل همه چیزو تعیین کرده ما فقط داریم یه فیلم بازی میکنیم...
  اصلا یه سوال دیگه هم هست...خداوند چجوری آدما رو واسه نبوت یا امامت انتخاب کرده ،از نظر من امامان وانبیای ما خوش شانس بودن...خدا از همون اول تصمیم گرفته که یه امام درست کنه،همونجور که از اول تصمیم گرفته هر کدوم از مارو چجوری درست کنه... • darya said:

  جواب فلسفی بدم یا سوالت دین و زندگی بود الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  جواب فلسفی بدی به نظر راحت تر بشه به نتیجه رسید • جواب فلسفی بدم یا سوالت دین و زندگی بود الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید