هر کس میتونه بگه من دهم تجربی ام هر کاری میکنم نمیتونم بخونم چیکار کنم را ه حل بدین


وارد شوید تا پست بفرستید