جزئیات گروه خصوصی

همیار

همیار‌های درسی، شرح وظایف: پاسخگویی به سوالات درسی آلایی‌ها | شرایط عضویت در این گروه: فارغ‌التحصیل بودن و داشتن تسلط بالا در دروس