اطلاعیه گروه ریاضی

امشب مبحث تابع رو باهم رفع اشکال و بعد مرور و جمع بندی می کنیم

شروع ساعت 21 👈👈 ورود به جلسه

🔥اطلاعیه های همایش جمع بندی آرش 🔥 لینک ورود

دسته‌بندی‌ها