اطلاعیه گروه ریاضی

یکشنبه تابع وارون رو باهم رفع اشکال و بعد مرور و جمع بندی می کنیم

شروع ساعت 21 👈👈 ورود به جلسه

اطلاعیه گروه فیزیک

دوشنبه جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم رو باهم رفع اشکال و بعد مرور و جمع بندی می کنیم

شروع ساعت 21 👈👈 ورود به جلسه

دسته‌بندی‌ها

برچسب های پرطرفدار

کاربران فعال

کاربران آنلاین