زیر دسته‌بندی‌

 • حل نشده طول عمر رنا

  2
 • 4
 • 21
 • حل نشده گروه خونی Rh

  3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 4
 • 24
 • 1
 • حل نشده لاکتوز

  1
 • حل نشده مشیمیه

  5
 • 2
 • 6
 • موضوع حذف شده است!

  1
 • 1
 • 7
 • حل نشده قلب

  246
 • 8
 • 26