ریاضی سال اول


  • دانش آموزان آلاء

    سلام تو آزمون ۲۰ اسفند قلمچی تو قسمت چند جمله ای ها سوالی بود ک با روش هورنر به جواب درست نمیرسیدم لطفا اگه میشه این سوال رو حل کنید سوال این بود 4x³-x²+x+1تقسیم بر 2x-1.و مجموع ضرایب خارج قسمت رو میخواست من کسری به صورت ۱۳ ب روی ۲ بدست اوردم اما جواب ۱۳ بروی ۴ میشد


وارد شوید تا پست بفرستید