سوال امار فصل4  • سلام دریک جزوه خواندم اگر بر اثر گرد کردن تعداد دسته ها حاصل ضرب طول دسته از دامنه ی تغییرات بزرگ تر شد این مقدار اضافی را بین دسته ی اول و دسته ی اخر به صورت مساوی تقسیم می کنیم . این رو اگر کسی می دونه توضیح بده ؟ <یعنی مقدار اضافه فقط رو دسته اول و اخر هستش ؟اگر هست چرا تو حل سوال ها فقط این مقدار اضافی شامل دسته اخر می شود؟


وارد شوید تا پست بفرستید