سامانه بافتي  • توي صفحه99 کتاب زيست 1 اشاره شده که پيکر گياهان آوندي از سه سامانه ي بافتي به نام پوششي ، زمينه اي و آوندي تشکيل ميشود. اما توي توضيحات اين سه سامانه فقط از نهان دانگان صحبت ميشه خاستم بدونم اگه توي يه تست از سرخس يا بازدانگان سوال پرسيد چي کار کنيم؟ اصلا لازمه چيزي در موردشون بدونيم يا نه؟  • @ن-م
    خودت داری می گی گیاهان آوندی سه بافت ....... دارند
    سرخس و بازدانگان هم آوندی هستند پس طبق متن کتاب این ویزگی در مورد اونا هم صدق می کنه
    البته توجه کن که طبق متن کتاب
    موفق باشید


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

28
آنلاین

22.5k
کاربران

10.8k
موضوع ها

752.7k
دیدگاه‌ها